Artesania Palma Blanca

Rate this item
(0 votes)

L’artesania de la palma blanca al migjorn valencià

(Estudi etnogràfic i etnobotànic d’un aprofitament equilibrat del recurs natural de la palmera a l’agroentorn del migjorn valencià)

Accede aquí (click here)